www.cidaru.cz

:: ÚVODNÍ STRANA
:: NABÍDKA ZÁJEZDŮ
:: PRODEJ LETENEK
:: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
:: KONTAKT

Cestujte s námi

 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

1.Úvodní ustanovení


CESTOVNÍ AGENTURA Cidarú, s.r.o. se sídlem Na Nábřeží 4, Opava,746 01, IČO 61977969, (dále jen CA)  je oprávněná na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury. Předmětem činnosti je prodej zájezdů renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří (dále jen CK) , se kterými má uzavřenu obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na serveru CIDARU.CZ, jsou řádně pojištěny proti úpadku. V databázi zájezdů CA nejsou u jednotlivých zájezdů uvedena jména pořadatelských cestovních kanceláří. Na vyžádání je CA poskytne klientovi i před podpisem cestovní smlouvy.

 

2. Objednávky


Návštěvník serveru CIDARU.CZ si může objednat jeden nebo více nabízených zájezdů. CA považuje objednávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes formulář na serveru CIDARU.CZ. Objednávka nesmí obsahovat nepravdivé informace (např. neplatné telefonní číslo, e-mail, apod.). Po obdržení platné objednávky zájezdu ze strany klienta provede CA rezervaci zájezdu u pořádající CK. U nezávazné objednávky CA v momentu objednávání zájezdu zákazníkem, neví zda je daný zájezd volný či nikoli.  V případě, že je rezervace neúspěšná (nelze ji uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity), CA bez prodlení informuje klienta.
Pokud dojde ke zjištění, že klient uvedl v objednávce nepravdivé informace, je CA oprávněna tuto objednávku dále nevyřizovat.

CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky:

1) klientů, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a poté neuhradili objednaný zájezd,

2)klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu a to i bez odpovědi zákazníkovi,

3) klientů, kteří opakovaně zasílali objednávky s vědomím, že daný zájezd nechtějí uskutečnit,

4) klientů, kteří opakovaně zasílali neúplné údaje nebo úmyslně chybně vyplněné objednávky zájezdu.

CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru.

 

3. Rezervace


Jakmile dojde k potvrzení rezervace zájezdu u CK na základě nezávazné objednávky klienta, CA zasílá klientovi e-mailem, faxem nebo poštou cestovní smlouvu s potřebnými pokyny. Pokud se jedná o on-line rezervaci, tak cestovní smlouva je odeslána na e-mail v okamžiku zakončení rezervace potvrzovací sms zprávou na mobilní telefon, který bude uveden. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co možná nejkratší době. Termíny pro zpětné zaslání smlouvy a platby zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné. Za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornování rezervace nebo zájezdu) nenese CA odpovědnost. Cestovní smlouva se stává pro obě strany závaznou v okamžiku zaplacení zálohy zákazníkem

 

4. Platební podmínky

 
Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí 1,5 měsíce před odjezdem. U zájezdů typu Last Minute a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu.
Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA informován před podpisem cestovní smlouvy o termínech a výši plateb.
Klient je povinen použít takové formy úhrady, které umožní včasné připsání částky na účet CA či CK - převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou na pobočce CA, příp. poštovní poukázkou.
Způsob platby probíhá na základě dohody Cidarú s.r.o. se zákazníkem složením hotovosti na účet CA Cidarú s.r.o. na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA Cidarú s.r.o. přímo na účet nebo osobně v pořádající cestovní kanceláři.O provedené platbě je zákazník povinen neprodleně informovat CA Cidarú s.r.o..
 
Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady na pobočce CA. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

 

5. Zájezdy na vyžádání


U zájezdů,které jsou na vyžádání ( je nutno u partnera v dané destinaci ověřit volnou kapacitu hotelu ) je CA Cidarú s.r.o. oprávněna vyžadovat, podle podmínek pořádající cestovní kanceláře, od zákazníka zálohu ve výši 100% ceny zájezdu při podpisu smlouvy ještě před jeho rezervací. Při úspěšném provedení vyžádání se stává cestovní smlouva ihned závaznou,vztahují se na ni storno podmínky dané cestovní kanceláře a zákazník je o tom neprodleně CA Cidarú s.r.o.  informován. V případě neúspěšného vyžádání zájezdu je vždy CA Cidarú s.r.o.  povinna neprodleně vrátit zálohu složenou zákazníkem.

 

6.Ceny zájezdů


Ceny veškerých zájezdů, které nabízí CA Cidarú jsou shodné s cenami pořádajících cestovních kanceláří včetně slev a bonusových programů.

 

7. Cestovní doklady


Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti zpravidla týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

 

8. Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu


Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.  

 

9. Osobní údaje


Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

 
Cidarú s.r.o. Tel.: 773 447 101
Na Valech 1 Tel.: 737 163 101

746 01 Opava1

E-mail: cidaru@seznam.cz